Kiedy system rodzinny przechodzi ważne przemiany lub napotyka trudne wyzwania, harmonijna dynamika między jego członkami może zostać zakłócona. To z kolei może prowadzić do zmian i zakłóceń w interakcjach czy relacjach i ostatecznie doprowadzić do pogorszenia samopoczucie członków rodziny. W terapii rodzinnej wspólnie z rodzinami pracujemy nad tym, aby pielęgnować pozytywne zmiany i zdrowy rozwój. Podejście to może być pomocne w usprawnieniu komunikacji i kierowaniu jej w sposób, który sprzyja zrozumieniu i współpracy w rodzinie, co z kolei prowadzi często do sprawniejszego rozwiązywania problemów, dotyczących jednego lub więcej członków rodziny.

Trudności, w których terapia rodzinna może być pomocna to:
  • Konflikt rodzinny
  • Trudności w komunikacji
  • Rodzinny stres i zmartwienia 
  • Rozwód lub separacja 
  • Żałoba
  • Uzależnienie i współuzależnienie
  • Przewlekła choroba
  • Problemy ze zdrowiem psychicznym członka rodziny
Terapia rodzinna jest zwykle procesem krótkoterminowym i skoncentrowanym na rozwiązaniu. Zaczynamy od zaproszenia na sesję wszystkich członków rodziny, a na kolejnych etapach pracy liczba członków rodziny uczestniczących w każdej sesji może się zmieniać, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb.
Terapię rodzinną oferujemy wyłącznie osobiście.
Każda sesja terapii rodzinnej trwa około 80 minut i kosztuje 100 euro.

Umów wizytę

Przesyłając formularz za pośrednictwem tego portalu internetowego, akceptujesz ryzyko związane z przekazywaniem informacji o swoim zdrowiu za pośrednictwem wiadomości e-mail i wiadomości elektronicznych. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przez Silver Lining Therapy. Klikając „Wyślij Formularz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Silver Lining Therapy nie bierze odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego użycia, ujawnienia lub dostępu do Twoich chronionych informacji zdrowotnych przesyłanych tą drogą elektroniczną.