Kiedy system rodzinny przechodzi ważne przemiany lub napotyka trudne wyzwania, harmonijna dynamika między jego członkami może zostać zakłócona. To z kolei może prowadzić do zmian i zakłóceń w interakcjach czy relacjach i ostatecznie doprowadzić do pogorszenia samopoczucie członków rodziny. W terapii rodzinnej wspólnie z rodzinami pracujemy nad tym, aby pielęgnować pozytywne zmiany i zdrowy rozwój. Podejście to może być pomocne w usprawnieniu komunikacji i kierowaniu jej w sposób, który sprzyja zrozumieniu i współpracy w rodzinie, co z kolei prowadzi często do sprawniejszego rozwiązywania problemów, dotyczących jednego lub więcej członków rodziny.

Trudności, w których terapia rodzinna może być pomocna to:
  • Konflikt rodzinny
  • Trudności w komunikacji
  • Rodzinny stres i zmartwienia 
  • Rozwód lub separacja 
  • Żałoba
  • Uzależnienie i współuzależnienie
  • Przewlekła choroba
  • Problemy ze zdrowiem psychicznym członka rodziny
Terapia rodzinna jest zwykle procesem krótkoterminowym i skoncentrowanym na rozwiązaniu. Zaczynamy od zaproszenia na sesję wszystkich członków rodziny, a na kolejnych etapach pracy liczba członków rodziny uczestniczących w każdej sesji może się zmieniać, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb.
Terapię rodzinną oferujemy wyłącznie osobiście.
Każda sesja terapii rodzinnej trwa około 80 minut i kosztuje 100 euro.

Umów wizytę

Przesyłając formularz za pośrednictwem tego portalu internetowego, akceptujesz ryzyko związane z przekazywaniem informacji o swoim zdrowiu za pośrednictwem wiadomości e-mail i wiadomości elektronicznych. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przez Silver Lining Therapy. Klikając „Wyślij Formularz” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Silver Lining Therapy nie bierze odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego użycia, ujawnienia lub dostępu do Twoich chronionych informacji zdrowotnych przesyłanych tą drogą elektroniczną.
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.